Eskola-Kiroleko monitore laguntzailaren ikastaro ofiziala 4. Deialdia

Informazio gehiago

Eskola-kirolean teknikari-lanak egin ahal izateko adierazitako ikastaro ofiziala. 60 orduko urrutiko prestakuntza-ikastaro bat da, lehen sorospenei, portaeraren oinarriei, kirolari eta desgaitasunari eta kirol-antolaketari buruzko edukiekin.

Curso oficial indicado para poder desarrollar tareas de técnico en el deporte escolar. Se trata de un curso de formación a distancia de 60 horas con contenidos en primeros auxilios, bases del comportamiento, deporte y discapacidad y organización deportiva.