Informazio gehiago

Eskola-kirolean teknikari-lanak egin ahal izateko adierazitako ikastaro ofiziala. 60 orduko urrutiko prestakuntza-ikastaro bat da, lehen sorospenei, portaeraren oinarriei, kirolari eta desgaitasunari eta kirol-antolaketari buruzko edukiekin.

Curso oficial indicado para poder desarrollar tareas de técnico en el deporte escolar. Se trata de un curso de formación a distancia de 60 horas con contenidos en primeros auxilios, bases del comportamiento, deporte y discapacidad y organización deportiva.

Federaziotik, eta uda honetan, 3 jarduera egiteko aukera proposatzen dizuegu, Aldundiaren eskola-kirolaren diru-laguntza neurri batean justifikatzeko. Hiru jarduera mota dira:

1.- Lehiaketa-proba egitea entrenamendu-zentroetan bertan.
2.- Entrenamendu-zentroetan entrenatzaileren bat edo arduradunen bat egotea eskatzea.
3.- Udalekuetan atletismoarekin lotutako jarduerak egiteko eskatzea.

Hiru jardueretan, federazioak laguntza ekonomikoak edo materialak izango ditu.
Erantsitako dokumentua irakurri eta eskaerak egin erantsitako galdetegiak betez.
Eskerrik asko

Desde la federación, y durante este verano os proponemos la posibilidad de realizar 3 actividades encaminadas a poder justificar en parte la subvención  por parte de deporte escolar de la Diputación. Son tres tipos de actividades:

1.- Realizar prueba de competición en los propios centros de entrenamiento.
2.- Solicitar la presencia de algún/a entrenador/a o responsable en los centros de entrenamiento.
3.- Solicitar que en las colonias de verano se realicen actividades relacionadas con el atletismo.

En las tres actividades la federación contará con ayudas de tipo económico o material para su realización.
Leer el documento adjunto y hacer las solicitudes rellenando los cuestionarios adjuntos.
Gracias

20-21 IKASTURTEAN ESKOLA-KIROLEKO JARDUERAN IZENA EMAN DUTEN ATLETISMOKO KLUB ETA ESKOLEI/ A LOS CLUBES Y ESCUELAS DE ATLETISMO QUE SE HAN INSCRITO EN LA ACTIVIDAD DE DEPORTE ESCOLAR DURANTE EL CURSO 20-21

Konpetizioak entrenamendu lekuetan / Competiciones en los centros de entrenamiento (enlace)

Entrenatzaileak entrenamendu lekuetan / Entrenadores/as en los centros de entrenamiento ( enlace).

Atletismo udalekuetan / Atletismo en las colonias ( Enlace)

Emaitzeen akta / Acta de resultados

Eskola Kirola programa bertan behera geratuko da Bizkaian bihartik aurrera

Bizkaian, 2020ko azaroaren 6an. Bizkaiko Foru Aldundiak, pandemiak aurrea egitea ekiditeko Eusko Jaurlaritzak ezarritako neurriekin bat etorriz, bertan behera utzi du Eskola Kirola programa, besterik adierazi arte. Larunbatetik aurrera, azaroak 7, ezin izango dira entrenamendu eta txapelketarik egin; izan ere, egun horretan jarriko da indarrean lehendakariaren beste dekretu bat, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurri espezifikoak hartzen baitira alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan.

Se suspende el programa Eskola Kirola en Bizkaia a partir de mañana

Bizkaia, 6 de noviembre de 2020. La Diputación Foral de Bizkaia, en consonancia con las medidas establecidas por el Gobierno Vasco para frenar el avance de la pandemia, suspende hasta nuevo aviso el programa Eskola Kirola en todo el territorio. No podrán realizarse ni entrenamientos ni competiciones a partir del sábado 7 de noviembre, día en el que entra en vigor el nuevo decreto del Lehendakari por el que se determinan medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración de estado de alarma.

Martxoaren 12an, Koronabirusaren hedapena sahiesteko, Bizkaiko Foru Aldundiak jakinarazi zuen eskola-kiroleko jarduerak etenda geratzen zirela abisu berria eman arte. Orain, kontuan hartuta pandemiaren eboluzioa eta osasun-arloko agintarien gomendioak, Foru Aldundiak erabaki du amaitutzat jotzea eskola-kiroleko 2019-2020 denboraldiko jarduera.

La Diputación Foral de Bizkaia comunicó el pasado 12 de marzo la suspensión de las actividades de deporte escolar hasta nuevo aviso, ante la evolución de la pandemia y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, la Institución foral ha decidido dar por finalizada la temporada 2019-2020 de deporte escolar