Eskola kiroleko lehiaketak bertan behera/Suspendidas competiciones deporte escolar

Eskola lehiaketa guztiak bertan behera utziko dira abisu berrira arte.

Se suspenden todas las competiciones escolares hasta nuevo aviso.

Oharra/Aviso