KROSA – EUSKADIKO XXXII. ESKOLARTEKO KIROL JOKOAK


Arautegia Krosa 2013
Eusko Jaurlaritzaren Kirol Zuzendaritzak, Euskadiko Atletismo Federazioarekin lankidetzan, Euskadiko XXXII. Eskolarteko Kirol Jokoak antolatuko ditu 2013ko otsailaren 24ean Abadiñon (Bizkaia).
I. Artikulua.- Txapelketa honetan Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko lurralde historikoetako selekzioan dauden infantil mailako kirolariek hartu dezakete parte (1999 eta 2000an jaiotakoak), hala nola, eskola kiroleko taldeak eta eskola kiroleko kanpainetan inskribatuta dauden elkarteak (3 talde lurralde historiko bakoitzeko, gizonezkoen kategorian nahiz emakumezkoetan).II. Artikulua.- Lurralde-selekzioko talde bakoitzak, gehienez 6 kirolari aurkeztu ahal izango ditu. Bai gizonezkoetan, baita emakumezkoetan ere.

III. Artikulua.- Ikastetxe edo elkarte bakoitzeko taldeek, gutxienez 4 eta 6 kirolari aurkeztu beharko ditu, bai gizonezkoen kategorian bai emakumezkoetan ere.

IV. Artikulua.- Ikastetxe bakoitzeko taldeek hurrengo araudia bete beharko dute:
• Taldea 6 kirolariz osatuta badago, gutxienez lauk ordezkatzen duten ikastetxekoak izan beharko dute.
• Taldea 5 kirolariz osatuta badago, gutxienez hiruk ordezkatzen duten ikastetxekoak izango dira.
• Taldea 4 kirolariz osatuta badago, gutxienez hiruk ordezkatzen duten ikastetxekoak izan beharko dute.

V. Artikulua.- . Klubak derrigorrez, bertakoak diren kirolariz osatuta egon behar dira eta beraien lurralde historikoko eskola kiroleko programetan izena emanda egon behar dira.
VI. Artikulua.- Taldeen sailkapena, edozein kategoriatan, lasterketa bakoitzetik eta talde bakoitzetik lehenengo lau kirolariak oinarritzat hartuta egingo da, talde bakoitzeko puntuazioa 4 kirolarien sailkapenen batura eginez. Bi talde edo gehiagoren artean berdinketa izan ezkero, laugarren kirolariaren sailkapena kontuan hartuko da.
VII. Artikulua.- Hurrengo lasterketak ospatuko dira, aurreikusitako gutxi gorabeherako luzera eta ordutegiaz.

Kategoria                Distantzia        Ordua

Infantil mutilak       4.000 m           11.00

Infantil neskak       3.000 m           11.30

Sari banaketa                                12.15

VIII. Artikulua.- Euskadiko Infantil Mailako Eskolarteko Kross Txapelketarako izen-emateak lurralde ezberdinetako Foru Aldundietako kirol zerbitzuetan egin beharko dira 2013ko otsailaren 15ean, arratsaldeko 20:00ak baino lehen. Hauek Euskadiko Atletismo Federazioara helarazi, otsailaren 19an arratsaldeko 14,00ak baino lehen.

OHARRA: Dortsalak froga egunean bertan, otsailak 24an, emango zaizkio zirkuituko idazkaritza nagusian talde edo selekzio arduradunari.
Araudi honetan jasotzen ez diren gaietan hauei jarraituko zaie:
a. 14/ 1998 LEGEA, Ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena.
b. Eskola Kirolari buruzko uztailaren 1eko 125/2008 Dekretua.
c. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren 2013ko urtarrilaren 14ko Agindua, 2013ko Euskadiko Eskolarteko Kirol Jokoen XXXII. edizioaren deialdia egiteko dena
d. IAFFak duen nazioarteko txapelketen araudia.

Programa de Cross 2013

Categoría                  Distancia            Hora

Infantil masculino      4.000 m            11,00

Infantil femenino       3.000 m            11,30

Entrega de premios                          12,15

Normativa de Cross 2013

La Dirección de Deportes del Gobierno Vasco en colaboración con la Federación Vasca de Atletismo organizará el día 24 de febrero de 2013 en Abadiño (Bizkaia) el Campeonato de Euskadi Escolar Infantil de Cross dentro de los XXXII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.

Artículo I. Podrán participar en este Campeonato, las y los atletas de la categoría infantil (nacidos/as en 1999 y 2000) que participen en la selección de los territorios históricos de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, así como los equipos de los centros escolares y clubes inscritos en las campañas de deporte escolar (tres equipos por cada territorio histórico, tanto en categoría masculina como femenina).

Artículo II. Cada equipo de selección territorial podrá presentar SEIS atletas como máximo, tanto en categoría masculina como femenina.

Artículo III. Cada equipo de centro escolar o club deberá presentar como mínimo CUATRO atletas, y SEIS atletas como máximo, tanto en categoría masculina como femenina.

Artículo IV. Cada equipo de un centro escolar deberá cumplir la siguiente normativa:

• Si el equipo está formado por 6 atletas, al menos 4 pertenecerán al Centro Escolar al que representan.

• Si el equipo está formado por 5 atletas, al menos 3 pertenecerán al Centro Escolar al que representan.

• Si el equipo está formado por 4 atletas, al menos 3 pertenecerán al Centro Escolar al que representan.

Artículo V. Los clubes deberán estar representados obligatoriamente por atletas pertenecientes a dicho club e inscritos e inscritas en los programas de deporte escolar de sus respectivos territorios históricos

Artículo VI. La clasificación por equipos, independientemente para cada categoría, se establecerá tomando como base los puestos ocupados por los/las cuatro primeros/as atletas de un mismo equipo en cada carrera; siendo la puntuación de cada equipo, la suma de los puestos conseguidos por sus cuatro primeros/as atletas clasificados/as. En caso de empate entre dos o más equipos será vencedor aquel cuyo cuarto/a atleta clasificado/a haya logrado mejor clasificación.

Artículo VII. Las pruebas a celebrar, distancias aproximadas a recorrer y horario son las siguientes:

Categoría Distancia Hora

Infantil Hombres 4.000 m 11.00

Infantil mujeres 3.000 m 11.30

Entrega de premios 12,15

Artículo VIII. Las inscripciones para el Campeonato de Euskadi de Cross Escolar Infantil deberán realizarse en los servicios de las Diputaciones correspondientes antes de las 20:00 horas del día 15 de febrero de 2013. Remitiéndolas éstas antes de las 14:00 horas del día 19 de febrero a la Federación Vasca de Atletismo

NOTA: Los dorsales se entregarán el mismo día 24 de febrero de 2013 en la secretaría del circuito (la persona responsable recogerá todos los dorsales de su colegio, club o territorio histórico).

Para todas las cuestiones que no estén incluidas en el presente reglamento se tendrán en cuenta:

a) Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco.

b) Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre Deporte Escolar.

c) la Orden del 14 de enero de 2013 del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, por la que se convoca la XXXII edición de los Juegos Deportivos Escolares de Euskadi para el año 2013.

d) Lo dispuesto por el Reglamento de la I.A.A.F.